Vĩ nhựa hồ bơi, thanh tràn nước hồ bơi, mương tràn thanh nhựa… với 1 , 2, 3, 4 chốt… dùng cho mương thẳng / cong / ziczac… mỗi loại có thông số cụ thể… màu trắng…

Showing all 10 results